Skip to content

Biuro Tłumaczeń Adam Fleks

Tłumacz przysięgły języka duńskiego i szwedzkiego

Od 1993 roku. 
Krótkie terminy wykonywania zleceń

Tłumaczenia pisemne przysięgłe

Tłumaczenia pisemne przysięgłe aktów stanu cywilnego, dyplomów, dokumentów pojazdów, świadectw, zaświadczeń uprawnień zawodowych, dokumentów sądowych, aktów notarialnych, dokumentów rejestrowych firm itp.

Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia zwykłe wszelkich tekstów, których tłumaczenie nie wymaga poświadczenia, np. sprawozdań finansowych, dokumentacji ofertowej, dokumentacji projektowej, korespondencji handlowej, prywatnej itp. (na życzenie te tłumaczenia również mogę poświadczyć),

Tłumaczenia ustne 

Tłumaczenia ustne u notariusza, w sądzie lub podczas spotkań i negocjacji biznesowych.

Kompetencje i warsztat pracy

  • absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego (1992) na kierunku skandynawistyka
  • egzamin językowy Instytutu Szwedzkiego w Sztokholmie (1991)
  • stypendysta na kierunku Filologia nordycka Uniwersytetu w Kopenhadze (1991)
  • czynny zawodowo tłumacz języka duńskiego i szwedzkiego od roku 1993
  • tłumacz przysięgły od roku 1993 – uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości (nr TP/22/05)
  • członek Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy
  • posiadacz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej
  • płatnik podatku VAT (każdy klient otrzymuje fakturę za usługę)

Kontakt

Biuro: ul. Hynka 14/45, 80-365 Gdańsk
Komórka: +48 604 188 653
email: adamfleks@gmail.com

Siedziba:
ul. Piastowska 76b/2, 80-363 Gdańsk

Korzystanie z usług biura jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO):

Informujemy, że Administratorem danych osobowych Państwa jest Biuro Tłumaczeń Adam Fleks, ul. Piastowska 76 B/2, 80-363 Gdańsk . Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania usługi zleconej do biura. Bez zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: adamfleks@gmail.com