Översättare Adam Fleks

Auktoriserad översättare av danska och svenska

Sedan 1993

Korta verkställighetstider

 • Auktoriserade översättningar: civilstånd- och utbildningshandlingar, fordonhandlingar, intyg, bestyrkta yrkesbevis, domstolshandlingar, registrering av företag, etc.
 • Regelbundna översättningar av alla texter, vars översättning kräver inte referenser, såsom finansiella rapporter, dokumentation, designdokumentation, affärskorrespondens, personliga handlingar etc. (på begäran kan dessa översättningar också intygas)
 • Tolkning hos notarius publicus, i domstolar eller vid möten och förhandlingar mellan företag.

Kompetens och verkstad

 • examen från universitetet i Gdańsk (1992) huvudämne i svenskt
 • språkprov för Svenska Institutet i Stockholm (1991)
 • Studerade vid nordisk filologi på Köpenhamns universitet (1991)
 • ekonomiskt aktiv översättare av danska och svenska sedan 1993
 • översättare sedan 1993 - befogenheter följer av justitieministerns intyg med nr TP/22/05
 • medlem i Östersjöns tolk- och översättarnas förening
 • Innehavare av ansvarsförsäkring
 • betalare av moms (varje kund får faktura för tjänsten)

Kontakt

Adress: ul. Piastowska 76b/2, 80-363 Gdańsk
Kontoradress: ul. Hynka 14/45, 80-365 Gdańsk
Mobil: +48 604 188 653
email:

Användningen av kontorservice motsvarar samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana data (allmän reglering om skydd av personuppgifter, även känd som RODO på polska):

Var vä nlig uppmärksam på att Administratören av dina personuppgifter är Översättningsbyrån Adam Fleks, ul. Piastowska 76 B / 2, 80-363 Gdańsk. Personuppgifter har lämnats på frivillig basis och kommer endast att behandlas för att tillhandahalla tjänsten som blev beställd till kontoret. Utan samtycke kommer personuppgifterna inte att delas med andra datamottagare. Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter och korrigera den genom att kontakta: adamfleks@gmail.com

© Copyright Adam Fleks. All rights reserved. Webbplats från eximius.pl