Biuro Tłumaczeń Adam Fleks

Tłumacz przysięgły języka duńskiego i szwedzkiego

Od 1993 roku

Krótkie terminy wykonywania zleceń

 • Tłumaczenia pisemne przysięgłe aktów stanu cywilnego, dyplomów, dokumentów pojazdów, świadectw, zaświadczeń uprawnień zawodowych, dokumentów sądowych, aktów notarialnych, dokumentów rejestrowych firm itp.
 • Tłumaczenia zwykłe wszelkich tekstów, których tłumaczenie nie wymaga poświadczenia, np. sprawozdań finansowych, dokumentacji ofertowej, dokumentacji projektowej, korespondencji handlowej, prywatnej itp. (na życzenie te tłumaczenia również mogę poświadczyć),
 • Tłumaczenia ustne u notariusza, w sądzie lub podczas spotkań i negocjacji biznesowych.

Kompetencje i warsztat pracy

 • absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego (1992) na kierunku skandynawistyka
 • egzamin językowy Instytutu Szwedzkiego w Sztokholmie (1991)
 • stypendysta na kierunku Filologia nordycka Uniwersytetu w Kopenhadze (1991)
 • czynny zawodowo tłumacz języka duńskiego i szwedzkiego od roku 1993
 • tłumacz przysięgły od roku 1993 - uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości (nr TP/22/05)
 • członek Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy
 • posiadacz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej
 • płatnik podatku VAT (każdy klient otrzymuje fakturę za usługę)

Kontakt

Adres siedziby: ul. Piastowska 76b/2, 80-363 Gdańsk
Adres biura: ul. Hynka 14/45, 80-365 Gdańsk
Komórka: +48 604 188 653
email:

Korzystanie z usług biura jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO):

Informujemy, że Administratorem danych osobowych Państwa jest Biuro Tłumaczeń Adam Fleks, ul. Piastowska 76 B/2, 80-363 Gdańsk . Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania usługi zleconej do biura. Bez zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: adamfleks@gmail.com

© Copyright Adam Fleks. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona przygotowana przez eximius.pl